โค้ช Sine ผู้ช่วยการตลาดออนไลน์

ผู้ช่วยการตลาดออนไลน์

สอนโดยโค้ชทราย LINE Certified Coach 2021 ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์บน platform LINE ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจาก LINE Thailand ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจผ่าน LINE ไม่ว่าจะ LINE Official Account หรือ LINE Ads Platform และ โฆษณาต่างๆบน LINE เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ SME พร้อมจะมาให้ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ สำหรับผู้ทำธุรกิจ SME โดยเฉพาะ

LINE Official Account 85%
LINE Ads Platform 90%
Content Marketing 80%
MyShop 90%